Portrét:
Nino Rota

 

.

 

"Tím nejcennějším spolupracovníkem, jakého jsem kdy měl, a říkám to přímo a bez váhání, byl Nino Rota. Mezi námi byla od počátku naprostá harmonie. Nino nepotřeboval vidět obrazy z mých filmů. Když jsem se ho zeptal ohledně melodií, které měl ve své mysli, a které měly komentovat tu či onu scénu, uvědomil jsem si, že se nikdy příliš obrazy nezaobíral. Jeho hudba náležela vnitřnímu stavu a světu postav, kde realita neměla žádný význam."

- Federico Fellini

 

.

Nino Rota se narodil v italském Miláně 3. prosince1911 a již od svých osmi let se učil hrát na klavír. Pověst zázračného dítěte mu byla přiřčena již během následujících let, během nichž zkomponoval svou první operu a oratorium L'infanzia di San Giovanni Battista, které pak sám dirigoval ještě před dovršením 15 let při uvedení v Miláně a Paříži. Roku 1923 nastoupil na Milánskou konzervatoř, kde k jeho profesorům patřili Delachi, Orefice a Bas. Později navštěvoval v soukromých hodinách Ildebranda Pizzettiho a roku 1930 získal diplom na univerzitě Santa Cecilia di Roma.

Na doporučení Arthura Toscaniniho odcestoval na dva roky do Spojených států, kde pokračoval v dalším studiu na Curtisově Institutu na Philadelphské univerzitě. Po návratu do svého rodného Milana vydal teoretickou tézi o renesančním skladateli Gioseffu Zarlinovi. Roku 1937 získal magisterský titul na Milanské univerzitě a nastoupil na univerzitu v Bari, kde vyučoval skladbu a harmonii. Hudební katedru následně sám vedl v letech 1950 až 1979.

.

 

.

Své první filmové zkušenosti získal již roku 1933 (debutoval snímkem Treno Popolare) na který navázal s desetiletým odstupem propagandistickými snímky „bílých telefonů“. Do roku 1950 dokončil přibližně 30 filmových projektů (ke kterým v následujících 30 letech přibylo dalších 130) a dokončil další dvě opery – Torquemada a The Florentine Straw Hat.

Klíčovým pro jeho budoucí kariéru byl rok 1952, kdy se u snímku Bílý šejk poprvé setkal s mladým Federicem Fellinim a jejich spolupráce pokračovala až do jejich posledního společného snímku – Zkoušky orchestru, po jehož dokončení Rota předčasně zemřel. Z jejich spolupráce vzešlo celkem 17 projektů mezi nimiž nechyběly ani klasické tituly jako Silnice (kterou následně Rota adaptoval pro balet), Sladký život, 8 a půl, Amarcord a další.

Jejich společné projekty se staly základem zvuku, pro který byl Rota vyhledáván i dalšími filmaři, a které mu zajistily pevné místo v dějinách filmové hudby, tak i v obecnějších dějinách kinematografie. Rota při komponování ignoroval dění na plátně, a jeho hudba plnila na jedné straně pocitovou funkci hlediska postav a rovněž díky začlenění moderních prvků fungovala obstojně jako source music, na straně druhé nebyla ovlivňována dnes až nepřiměřeně zohledňovanými otázkami přesné adaptace hudby a modulace hudebních témat pro potřeby jednotlivých scén, což umožňovalo Rotově hudbě osvobození od obrazu a tím i větší dopad a míru pozornosti filmových diváků.

 

    

 

I když již od svého dětství udržoval přátelství s Igorem Stravinskim, v jeho hudbě se tento silný vliv příliš nenachází. Rotova hudba byla vždy o poznání modernější až občas hraničící s populárními odrhovačkami, v jejichž instrumentacích nechyběly ani ve světě v té době nemyslitelné nástroje jako flašinet, basová kytara, saxofon a občasné jazzové prvky (jež uplatnil především ve Sladkém životě), všechny tyto moderní trendy stále kombinoval se zvukem tradičního symfonického tělesa.

Jeho hudba na jedné straně nepostrádá nostalgii, radost i smutek - vše zároveň – přesně jak po něm požadoval Fellinim, který mu dával často i velmi protichůdné instrukce. Kromě své filmové tvorby Rota nadále vyučoval po italských univerzitách i v časech své nejvyšší slávy, byl považován za jednoho z nejvýznamnějších profesorů a neztrácel ani styky s koncertní tvorbou, jejíž seznam obsahuje 9 oper: Ariodante (Parma 1942), Torquemada (1943), Il cappello di paglia di Firenze (Palermo 1955), I due timidi (RAI 1950, Londýn 1953), La notte di un neurastenico (Premio Italia 1959, La Scala 1960), Lo scoiattolo in gamba (Venezia 1959), Aladino e la lampada magica (Naples 1968), La visita meravigliosa (Palermo 1970), Napoli milionaria (Spoleto Festival 1977); pět baletů La rappresentazione di Adamo ed Eva (Perugia 1957), La Strada (La Scala 1965), Aci e Galatea (Řím 1971), Le Moliere Imaginaire (Paříž and Brusel 1976) a Amor di poeta (Brusel 1978) a celou řadu dalších „menších“ koncertních skladeb.

Úspěch spolupráce s Fellinim vedl k jeho  účasti i na projektech dalších významných tvůrců evropské scény, ať již šlo o Vojnu a mír (1956) Kinga Vidora, Smrt na Nilu Johna Guillermina, Zeffirelliho Zkrocení zlého muže a Romea a Julii, pro kterou roku 1968 zkomponoval jednu ze svých nejvýznačnějších a dodnes nejpopulárnějších kompozic či o další z jeho mimořádných úspěchů v podobě adaptace bestselleru Maria Puza, pod kterým se roku 1972 podepsal mladý začínající režisér hollywoodského uskupení s pohrdavým označením ze strany starších – Movie Brats – Francis Ford Coppola. Šlo o snímek Kmotr, který vyvolal vlnu diskuse, když byla Rotova původní Oscarová nominace stažena poté, co vyšlo najevo, že legendární hlavní téma původně složil pro snímek Fortunela (1958). Za Kmotra však Rota stále získal Zlatý Glóbus, Grammy a cenu BAFTA. U druhého dílu byl oceněn i Oscarem, o kterého se dělil s režisérovým strýcem Carminem Coppolou, který následně rozvedl Rotova původní témata u třetího dílu vzniklém až po Rotově smrti roku 1990.

 

     

 

Nino Rota zemřel v Římě 10. dubna 1979 a s jeho odchodem přišel filmový svět nejen o jednoho z předních hudebních skladatelů, ale i o jednu z vůbec nejvýraznějších osobností svých dějin, bez jejíhož přispění by nejen Felliniho filmy, ale filmy mnohých dalších tvůrců 50. – 70. let by stěží bylo stejné. Ani po více než čtvrtstoletí, které již stihlo uplynout od jeho smrti, jeho hudba nepřestává žít svým vlastním životem – ať již prostřednictvím nových nahrávek jeho klasických kompozic a řady kompilací mapujících jeho filmové dílo či nových provedení jeho koncertní tvorby – opera Aladino e la lampasy magica byla roku 2005 nově uvedena s německým překladem ve Vídeňské státní opeře a vydána i na DVD. O Rotově životě vznikly dva dokumentární smíky a jeho hudební styl je stále patrný v tvorbě skladatelů, které právě Rotova hudba přivedla svým specifickým zvukem k zájmu o filmovou hudbu a inspirovala při formování jejich vlastního specifického zvuku. Za všechny jmenujme alespoň Dannyho Elfmana, v jehož rané tvorbě je Rotův hudební styl velmi patrný, práce brazilského skladatele Lala Schifrina, který podobně jako Rota velmi hojně kombinuje ve své tvorbě latinskoamerické prvky, jazz a klasické orchestrální spektrum nástrojů, či práce italského skladatele Nicoly Piovanniho (který rovněž pracoval i na třech posledních Felliniho snímcích – Ginger a Fred, Interview, La Voce della Luna), a který v současnosti spolupracuje s Robertem Bennignim, svého času Felliniho blízkým přítelem a žákem…


POKRAČOVÁNÍ FILMOGRAFIE:

1948
Anni difficili
Arrivederci, Papa!
L'Eroe Della Strada
Fuga in Francia
Molti sogni per le strade
Proibito Rubare
Senza pieta
In nome della legge
Toto al Giro D'Italia

1947
Amanti senza amore
Come Persi la Guerra
Daniele Cortis
Il Delitto di Giovanni Episcopo
Vivere in pace

1946
Sotto il sole di Roma
Albergo Luna Camera 34
Americano in vacanza
Mio figlio professore
La Primula Bianca
Roma Citta Libera
Sotto il sole di Roma
Vanita

1945
Le miserie del signor Travet
Lo sbaglio di essere vivo

1943
La Donna Della Montagna
La Freccia nel fianco
Zaza

1942
Il Birichino di Papa
La Due Orfanelle
Giorno di Nozze

1933
Treno Popolare

Filmografie:
1979
Hurricane
Prova d´orchestra
Ten to Survive

1978
Death on the Nile

1976
Caro Michele
Il Casanova di Federico Fellini
Ragazzo di Borgata

1974
Amarcord
Abdication
Alle origini della mafia
Godfather 2

1973
Film d´amore a d´anarchia
Sunset Sunrise

1972
Godfather
Fellini's Roma

1971
I clowns

1970
Waterloo

1969
Paranoia
Fellini's Satyricon

1968
Romeo and Juliet
Histoires extraordinaires

1967
Taming of the Shrew

1966
Spara forte piu forte non capisco

1965
Giornalino di Gian Burrasca
Giulietta degli spiriti
Oggi domani dopodomani

1964
Midsummer Night's Dream

1963
Otto e mezzo
Il gattopardo
Il Maestro di Vigevano

1962
Mafioso
Bocaccio 70
Reluctant Saint
L´isola di Arturo

1961
Il due nemici / Best of enemies
Il Brigante
Fantasmi a Roma

1960
La Dolce Vita
Rocco e i suoi fratelli
Plein soleil
Sotto dieci bandiere

1959
Un Ettaro Di Cielo
La grande guerra

1958
El Alamein
La diga sul Pacifico
Gli Italiani Sono Matti
La loi c´est la loi

1957
Fortunella
Giovani mariti
Italia Piccola
Il Medico e Lo Stregone
Il momento piu bello
Le notti bianche
Le notti di Cabiria

1956
Citta di notte
House of Intrigue
War and Peace

1955
Accadde Al Penitenziario
Amici per la bella
La Bella di Roma
Il bidone
Un Eroe Dei Nostri Tempi
Io piaccio

1954
Appassionatamente
Cento Anni D'Amore
La Grande speranza
Mambo
Musoduro
La Nave Delle Donne maledette
Proibito
La Strada
Vergine Moderna
Via Padova 46
Le Due orfanelle

1953
I vitelloni
Face That Launched a Thousand Ships
Domenica della buona gente
L´ennemi public no 1
Fanciulle di lusso
Riscatto
Scampolo 53
Star of India
Anni Facili

1952
I Tre corsari
Gli Angeli del quartiere
Assassin / Venetian Bird
Le Boulanger de Valorgue
Due soldi di speranza
Jolanda la Figlia del Corsaro Nero
Marito e moglie
Noi Due Soli
La Regina di Saba
I Sette dell´orsa maggiore
Something Money Can't Buy
Stranger's Hand

1951
Anna
Donne e briganti
Era lui…si!si!
Filumena Marturano
Le Meravigliose Avventure di Guerrin Meschino
Il Moneno della strada
Lo sceicco bianco
Toto e i re di Roma
Valley of Eagles
The Small Miracle

1950
E arrivato il cavaliere!
Campane a martello
Due mogli sono troppe
Napoli milionaria
Peppino e Violetta
Vita da cani
E piu facile che un cammello…

1949
Come Scopersi Lamerica
Glass Mountain
Obsession
I Pirati di Capri
Quel bandito sono io
E primavera

.


Odkazy: Nino Rota Collection 

  

 


Text Copyright (c) 2007 Petr Kocanda                             Filmografie Copyright (c) 2007 Michael Přenosil